بازی برناز

مهارت های زبانی یکی از پایه‌های مهم کنش‌های شناختی محسوب می‌شوند. بنابراین تقویت مهارت‌های زبانی اثر مستقیم بر عملکرد تحصیلی، سازگاری اجتماعی و … دارد. با کمک این برنامه، مهارت‌های زبان دریافتی کودکان ارزیابی و پس از تمرین افزایش می‌یابد.

از مزایای این بازی می‌توان به کاهش هزینه و زمان، عدم نیاز به کمک والدین و مربیان، ایجاد انگیزش در کودکان، طراحی محیط قابل پیش‌بینی توسط عناصر بازی‌سازی، قابلیت ارسال میزان پیشرفت به یک سرور از تمام نقاط دنیا و فارسی بودن زبان آن اشاره کرد.

محیط بازی برناز
محیط بازی برناز

 

افراد

هادی مرادی، حمیدرضا پوراعتماد، اطهر محمودی نژاد و مژگان هاشمیان