استفاده از دستگاه کینکت برای تشخیص ابتلای کودکان به اتیسم

امروزه وسایل سرگرمی و بازی‌های الکترونیکی نظیر کنسول‌های بازی تقریبا در هر خانه‌ای یافت می‌شود. این ابزار محدودیت خاصی را بر روی کودک ایجاد نمی‌کنند و می‌توانند ابزار خوبی برای تشخیص اختلالاتی که در کودکان دیده می‌شود، باشند. در این مرکز با استفاده از حسگر Kinect که معمولا در کنار کنسول بازی XBox یافت می‌شود برای تشخیص رفتا‌رهای خاص کودکان اتیستیک استفاده شده است. با استفاده از این حسگر مختصات ۲۰ نقطه از اسکلت کودک ضبط و به صورت هوشمند تحلیل می‌شود. در نهایت مشخص می‌شود که کودک رفتا‌رهای کلیشه‌ای خاص کودکان اتیستیک را دارد یا خیر. در حال حاضر بر روی رفتار کلیشه‌ای خاص «نوک پنجه راه رفتن» کار شده است. در آینده نزدیک کار بر روی رفتا‌رهای کلیشه‌ای «تکان دادن دست‌ها» و «حرکات یک باره» شروع خواهد شد.

 

 

 

استفاده از دستگاه کینکت برای تشخیص ابتلای کودکان به اتیسم
استفاده از دستگاه کینکت برای تشخیص ابتلای کودکان به اتیسم