بررسی تفاوت توجه به چهره‌های هیجانی واقعی و گرافیکی در کودکان اتیستیک و عادی، بهاره برزگر و همکاران، روان‌شناسی افراد استثنایی، ۱۳۹۳.

بررسی تفاوت توجه به چهره‌های هیجانی واقعی و گرافیکی در کودکان اتیستیک و عادی
بهاره برزگر۱، وحید نجاتی۲ و حمیدرضا پوراعتماد۳

۱. کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی
۲. استادیار علوم اعصاب شناختی، دانشگاه شهید بهشتی
۳. استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

 

چکیده
کودکان اتیستیک به دنیای مجازی بیش از دنیای واقعی علاقه دارند. پژوهش حاضر به منظور بررسی تفاوت توجه به چهره های هیجانی واقعی و گرافیکی در کودکان اتیستیک و عادی انجام گردید. در این مطالعه مقطعی جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان اتیستیک با عملکرد بالا در شهر تهران بودند. ۶۰ کودک و نوجوان (۳۰ نفر مبتلا به اتیسم و ۳۰ نفر عادی) با میانگین سنی ۹/۷۰ و انحراف معیار ۲/۴۵ سال به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش آزمون نرم افزاری دات پروب تصویری بود. داده ها به وسیله آزمون تحلیل واریانس آمیخته و نرم افزار spss تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دو گروه کودکان عادی و اتیستیک از نظر پاسخ و زمان واکنش به چهره های واقعی و گرافیکی تفاوتی نداشتند. صورت های واقعی در هر دو گروه موجب تخصیص توجه بیشتر می شدند. چهره های گرافیکی نیز همانند چهره های هیجانی موجب جلب توجه در کودکان اتیستیک می شوند. به نظر می رسد تفاوت های پردازشی دو گروه در چهره مربوط به مراحل پردازشی پایانی تر باشد.

 

منتشر شده در نشریه روان شناسی افراد استثنایی، شماره ۱۵، ۱۳۹۳

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *