کارگاه تربیت مربی پیشرفته اتیسم

۰ ۱۰۵۰

دوره پایه تربیت مربی درمانگر اتیسم;دانشگاه شهید بهشتی

۰ ۱۱۳۹

 بیست و یکمین دوره ی بازآموزی مربیان مرکز تهران اتیسم

۰ ۱۰۶۸

برگزاری کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۷۳۶

برگزاری کلاس گروهی برای مادران کودکان دارای اتیسم

۰ ۶۵۶

کلاس گروهی برای کودکان اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۸۳۸

کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم

۰ ۷۹۶

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۷۶۳

برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

۰ ۱۴۰۰
دوره آموزشی ABA

دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی

۰ ۷۲۶

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۷۱۶

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۵۳۹