کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۴۷۵

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۲۵۵

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۹۲۳

طرح شادستان تهران

کارگاه تربیت مربی پیشرفته اتیسم

هفته بهزیستی

 بیست و یکمین دوره ی بازآموزی مربیان مرکز تهران اتیسم

برگزاری کلاس گروهی برای مادران کودکان دارای اتیسم

کلاس گروهی برای کودکان اتیسم با عملکرد بالا

کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر