کارگاه‌ها

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۵۳۶

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۳۲۳
استفاده از دستگاه کینکت برای تشخیص ابتلای کودکان به اتیسم

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۲۵۶