اتیسم اختلالی عصب‌تحولی است که با نقص در ارتباطات و تعاملات اجتماعی و رفتارهای تکراری و کلیشه‌ای در اوایل دوران کودکی قابل تشخیص گذاری است. نارسایی در ارتباط به عنوان هسته‌ی اصلی این اختلال موجب می‌شود فرصت یادگیری از محیط و به تبع آن رشد ارتباطات عصبی در مغز محدود شود و به مرور نشانه‌های اتیسم در کودک افزایش یابد. با توجه به اهمیت ارتباط در رشد کودک تلاش برای ایجاد و بهبود مهارتهای ارتباطی از اولویت‌های اصلی تمامی برنامه‌های آموزشی و توانبخشی است.

با وجود آنکه عموم والدین از اهمیت ارتباط و تعامل با کودک آگاه هستند، هنگام بازی با کودک خود با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند. سیستم هدایت مادران به منظور راهنمایی مادران (و یا مراقبین اصلی کودک) برای رفع موانع احتمالی ایجاد شده است. در این روش شما می‌توانید پس از دریافت نوبت، در روز تعیین شده به صورت آنلاین در حین بازی با فرزندتان توسط مسئول پرونده‌ی خود (PI)، هدایت شوید و همزمان در خصوص مشکلات پیش روی راه‌حل دریافت نمایید.

خانواده‌های مرکز تهران اتیسم در صورت تمایل به استفاده از این خدمات می‌توانند برای تعیین نوبت از ساعت ۸ تا ۱۶ با شماره ۸۸۶۳۳۷۱۵-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند. این خدمات برای خانواده‌هایی که در سیستم شهرستان خدمات دریافت می‌کنند از طریق تماس با همین شماره و پس از ساعت ۱۶ امکان‌پذیر است.