کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۳۴۵۷

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۷۰۲۰

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۶۶۹۵

لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم با یک مادر موفق کودک دارای اتیسم

برگزاری دوره آمادگی برای ورود به مدرسه

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم

برگزاری دوره آمادگی برای آزمون سنجش ورود به مدرسه

تجربه یکی از مادران از روند آموزش و توانبخشی کودک خود