برگزاری دوره آمادگی برای ورود به مدرسه

دوره آموزش تکنیسین رفتاری اتیسم

کارگاه آموزشی مقدماتی مادریار اتیسم – تیرماه ۱۴۰۱

برگزاری دوره آمادگی برای آزمون سنجش ورود به مدرسه

برگزاری کلاس‌های مادر و کودک (حسی-حرکتی)

برگزاری کارگاه ارزیابی حسی-حرکتی

برگزاری کلاس‌های گروهی ورزش و هیجان ویژه مادران

برگزاری کلاس‌های مادر و کودک ورزش و هیجان

ثبت نام کارگاه آموزشی مدیریت رفتار والدین

برگزاری دوره‌ گل بازی و تعامل اجتماعی

برگزاری دوره‌ تعاملات اجتماعی – دوره زمستان