پذیرش و ایمان به ادامه مسیر برای ما معجزه کرد

تجربه یکی از مادران از روند آموزش و توانبخشی کودک خود

جوانه‌های امید بعد از فوت کردن شمع ناامیدی

تجربه مادر نیما از مرکز تهران اتیسم

تجربه مادر سامان

لذت مادر بودن را تجربه کردم

اتیسم شادی را به خانه ما آورد

من تنها نبودم؛ در ستایش همدلی مادران اتیسم

هیچ گاه فکر نمی‌کردم روزی فرزندم مرا در آغوش بگیرد

دخترم همچون پروانه ای از پیله‌اش رها شد