Hakkımızda

Merkezin tarihi

Otistizim Tedavi ve Rehabilitasyon Organize Merkezi, İran’da otizm için ilk özel sosyal yardım ve araştırma merkezidir. Bu merkez,”Tıp Bilimleri Araştırma Ulusal Merkezi” bütçesi ile UCLA modelini kullanarak 2 yil içersinde kapalı davranış analizi üzerine bir dizi araştırmalar sonucunda hayat bulmuştur.

Aynı zamanda, bu çalışmaların doğru uygulanmasını izlemek için bir “Yapılandırılmış Otizm Davranış Terapisi Koordinasyon Merkezi” kurulmuştur. Söz konusu araştırma merkezının birinci bölümünün bulgularını ve bu araştırmaya katılan çocukların ebeveynlerinin talebi üzerine, Kasım ayında, araştırma ekibi başkanı ve merkezin kurucusu tarafından uzman otizm merkezleri kurma planı Kronik Akıl Hastaları Teşkilatı Sekreterliği’ne sunulmuştur. Tekrarlanan gözden geçirmeler ve revizyonlardan sonra, özel otizm tedavi merkezlerinin kurulmasına ilişkin kurallar ve talimatlar, ülkedeki kronik akıl hastalarının organizasyonu için yürütme düzenlemelerine dahil edilmiştir. Böylece ülkede ilk kez otistik çocukların özel tedavi ve rehabilitasyon ihtiyaçları karşılanmıştır. Şimdiye kadar, otistik bozukluğu olan çocuklar zihinsel engelliler (genellikle zihinsel engelli) için eğitim veya rehabilitasyon merkezleri tarafından kapsanmıştır.

۲۰۰۲ Mayıs’tan itibaren “Otizm Yapısal Davranış Planı Koordinasyon Merkezi”, “Otizm Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi (CTAD)” olarak değiştirildi ve Refah Örgütü’nün izni ile resmi faaliyetlerine başladı. ۲۰۱۵ yılında Ava Otizm Merkezi de aynı komplekste faaliyet göstermeye başladı.

Merkezin Hedefleri

Ana hedefler:

• Otistik bozukluğu olan çocuklara organize dışı uzman tıbbi hizmet sağlanması

• Otizm bozukluklarının spektrumu üzerine araştırma projelerinin uygulanması

Alt hedefler:

  • İran’da otistik bozukluklar için tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerinin uyarlanması, uygulanması ve tanıtımı
  • Ülkede otistik bozuklukları teşhihis yaşının azaltılması
  • Otizm hakkında kamuoyunun bilgi düzeyinin artırılması
  • Otistik bozukluğu olan çocukların haklarını desteklemek için sivil toplum kuruluşlarının kurulması

Başarılar

  • Merkezin operasyonunun ilk beş yılında, 1 ila 10 yaş arası toplam 213 çocuk. İran’ın her yerinde (Bushehir, Şiraz, Ahvaz, Kerman, Kaşan, Arak, Amol, Erdebil, Meşhed) merkezin hizmetlerinden faydalandı. Çoğu sıradan okullara, bazıları da özel ihtiyaçları olan çocuklar için okullara kabul edildi. Bu dönemde otistik çocuklar için 122 antropolog bu merkezde özel eğitim aldı.
  • Merkezin faaliyete geçtiği ilk beş yıl boyunca iki eğitim ve tedavi paketi (Küçük Kuş ve PECS) Farsçaya çevrildi ve uyarlandı.
  • Bugüne kadar Merkezin desteği ile 15 araştırma projesi uygulanmış ve sonuçlar makale, tez veya araştırma raporu şeklinde sunulmuştur.