برگزاری کلاس‌های مادر و کودک (حسی-حرکتی)

برگزاری کارگاه ارزیابی حسی-حرکتی

برگزاری کلاس‌های گروهی زومبا ویژه مادران

برگزاری کلاس‌های مادر و کودک زومبا

ثبت نام کارگاه آموزشی مدیریت رفتار والدین

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم – دوره اردیبهشت ۱۴۰۱

تحت هیچ شرایطی نباید ناامید شد (تجربه مادر پیمان)