کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۲۵۰۹۰

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۱۴۶۰۷

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۲۷۹۵

اتیسم و واکسن

آیا اتیسم نیاز به اسکن مغزی دارد؟

چهار قانون برای آموزش و صحبت با کودکان دارای اتیسم

مشکلات خواب در اتیسم و راهکارهای آن