کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۵۰۴۵

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۸۶۹۸

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۷۶۱۳

کلاس گل بازی و مهارت‌های اجتماعی

معجزه آبی زندگی من (خاطرات مادر مشکات)