سال نو میلادی ۲۰۱۹

گل گریسمس و  نرگس 
 سال ۲۰۱۹ را به همه پیروان حضرت مسیح (ع) و هموطنان گرامی تبریک می گوییم.
مرکز تهران اتیسم