کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۲۲۰۶۸

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۱۲۹۳۹

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۱۲۸۴

پردازش شنوایی در اتیسم، بیش شنوایی و بدشنوایی

مهارت های خودیاری اتیسم در مرکز تهران اتیسم

مهارت‌های خودیاری در اتیسم چیست؟

انتخاب پروفسور حمیدرضا پوراعتماد به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مدرسه خانگی تهران اتیسم افتتاح شد (ثبت نام)

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم – دوره جدید (اردیبهشت)

مجموعه کلاسهای نقاشی استاد کیومرث قورچیان ویژه رده های سنی مختلف اتیسم در مرکز تهران اتیسم