کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۱۵۹۴

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۵۷۸۲

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۵۵۸۲

کارگاه آموزشی مقدماتی مادریار اتیسم

دهمین دوره پایه تربیت مربی ABA اتیسم پروفسور پوراعتماد