کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۷۶۴۳

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۱۰۳۸۱

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۹۱۰۱

در جستجوی کلید (تجربه یکی از مادران مرکز تهران اتیسم)

برگزاری دوره آمادگی برای ورود به مدرسه

دوره آموزش تکنیسین رفتاری اتیسم

کارگاه آموزشی مقدماتی مادریار اتیسم – تیرماه ۱۴۰۱

برگزاری دوره آمادگی برای آزمون سنجش ورود به مدرسه

برگزاری کلاس‌های مادر و کودک (حسی-حرکتی)