انتخاب پروفسور حمیدرضا پوراعتماد به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مدرسه خانگی تهران اتیسم افتتاح شد (ثبت نام)

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم – دوره جدید (اردیبهشت)

کمک به بهبود عملکرد افراد دارای اتیسم در تحصیلات پیشرفته

اطلاعیه دعوت به کار و استخدام – تهران اتیسم

ویژه‌نامه ماه آگاهی رسانی اتیسم سال ۱۴۰۲

سخنرانی دکتر حمیدرضا پوراعتماد و برنامه سازمان ملل در روز جهانی اتیسم

پیام دکتر حمیدرضا پوراعتماد در روز جهانی اتیسم ۱۳ فروردین ۱۴۰۲