در جستجوی کلید (تجربه یکی از مادران مرکز تهران اتیسم)

برگزاری دوره آمادگی برای ورود به مدرسه

دوره آموزش تکنیسین رفتاری اتیسم

کارگاه آموزشی مقدماتی مادریار اتیسم – تیرماه ۱۴۰۱

برگزاری دوره آمادگی برای آزمون سنجش ورود به مدرسه

برگزاری کلاس‌های مادر و کودک (حسی-حرکتی)