دوره پیشرفته مربی درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی ABA
مجموعه کلاسهای نقاشی استاد کیومرث قورچیان ویژه رده های سنی مختلف اتیسم در مرکز تهران اتیسم

دوره مقدماتی آموزش دوچرخه سواری ویژه کودکان دارای اتیسم