مدرسه خانگی تهران اتیسم افتتاح شد (ثبت نام)

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم – دوره جدید (اردیبهشت)

مجموعه کلاسهای نقاشی استاد کیومرث قورچیان ویژه رده های سنی مختلف اتیسم در مرکز تهران اتیسم

ثبت نام دوره جدید کارگاه آموزشی مدیریت رفتار والدین

مجموعه کلاسهای نقاشی استاد کیومرث قورچیان ویژه رده های سنی مختلف اتیسم در مرکز تهران اتیسم

ثبت نام دوره جدید کارگاه آموزشی مدیریت رفتار والدین

ثبت نام دوره جدید کلاس‌های مادر و کودک ورزش و هیجان

دوره موسیقی درمانی ویژه کودکان و نوجوانان دارای اتیسم