Bizim haqqımızda

Mərkəzin tarixi

Otistik Bozuklukların Müalicə və Reabilitasiya Təşkilatı Mərkəzi, İranda autizm üçün ilk ixtisaslaşmış yardım və araşdırma mərkəzidir. Bu mərkəz “Tibb Elmləri Araşdırma Mərkəzi” nin büdcəsi ilə UCLA modelindən istifadə edərək qapalı davranışın təhlili ilə bağlı ۲ il qədər bir sıra tədqiqatlara köklənir.

Eyni zamanda, bu işlərin düzgün həyata keçirilməsini izləmək üçün “Strukturlaşdırılmış Otizm Davranış Terapiya Koordinasiya Mərkəzi” yaradıldı. Sözügedən tədqiqatın birinci hissəsinin nəticələrini müşahidə etdikdən və bu tədqiqatda iştirak edən uşaqların valideynlərinin tələbi ilə,۲۰۰۱ ilin noyabr ayında tədqiqat qrupunun rəhbəri və mərkəzin təsisçisi tərəfindən xüsusi autizm mərkəzlərinin yaradılması planı Xroniki Ruhi Xəstələr Təşkilatının Katibliyinə təqdim edildi. Dəfələrlə nəzərdən keçirildikdən və düzəlişlərdən sonra, ölkədə xroniki ruhi xəstələrin təşkili ilə bağlı autizm müalicəsi mərkəzlərinin yaradılması qaydaları və qaydaları daxil edilmişdir. Beləliklə, autist uşaqların xüsusi müalicə və reabilitasiya ehtiyacları ölkədə ilk dəfə tanındı. Əvvəllər otistik pozğunluqları olan uşaqlar əqli əlillər (ümumiyyətlə əqli cəhətdən nagis olanlar) üçün təhsil və ya reabilitasiya mərkəzləri tərəfindən əhatə olunurdular.

۲۰۰۲ Mayın -dən “Autizm Strukturlaşdırılmış Davranış Planı Koordinasiya Mərkəzi” “Autizm Müalicə və Reabilitasiya Mərkəzi (CTAD)” adlandırıldı və Rifah Təşkilatının icazəsi ilə rəsmi fəaliyyətə başladı. ۲۰۱۵-ci ildə Ava Autizm Mərkəzi də eyni kompleksdə fəaliyyətə başladı.

Mərkəzin məqsədləri

Əsas məqsədlər

• Otistik pozğunluqları olan uşaqlara ixtisaslaşdırılmış ekstra təşkilati tibbi xidmətlər göstərmək

• Autizm pozğunluqlarının spektri üzrə tədqiqat layihələrinin həyata keçirilməsi

Alt məqsədlər

  • İranda otistik pozğunluqların müalicəsi və reabilitasiya metodlarının uyğunlaşdırılması, tətbiqi və təbliği
  • Ölkədə otistik pozğunluqların diaqnozu yaşının azaldılması
  • Autizm haqqında ictimai məlumat səviyyəsinin artırılması
  • Otistik xəstəlikləri olan uşaqların hüquqlarını dəstəkləyən qeyri-hökumət təşkilatlarının yaradılması

Nailiyyətlər

  • Mərkəzin fəaliyyətinin ilk beş ilində ۱ dən 10 yaşına cəmi 213 uşaq. İranın hər yerində (Buşehir, Şiraz, Əhvaz, Kerman, Kaşan, Arak, Amol, Ərdəbil, Məşhəd) mərkəzin xidmətlərindən bəhrələnmişlər. Onlardan çoxlu hissəsi adi məktəblərə, bəziləri isə xüsusi ehtiyacları olan uşaq məktəblərinə qəbul edilmişdir. Bu dönemdə bu mərkəzdə otistik uşaqlar üçün 122 antrönör xüsusi təhsil almışdır.
  • Mərkəzin fəaliyyətinin ilk beş ilində iki təlim və müalicə paketi (Kiçik Quş və PECS) fars dilinə tərcümə olunaraq uyğunlaşdırıldı.
  • Mərkəzin dəstəyi ilə bu günə qədər 15 tədqiqat layihəsi həyata keçirildi və nəticələri məqalə, dissertasiya və ya tədqiqat hesabatı şəklində təqdim edildi.