هیچ گاه فکر نمی‌کردم روزی فرزندم مرا در آغوش بگیرد

به منظور حفظ حریم شخصی کودک و خانواده، نام کودک حذف شده است.