اعضای ثابت مرکز تهران اتیسم

سیما صنیعی
دانشجوی دکتری روانشناسی شناختی
مسئول فنی
شیوا همتی
هماهنگ کننده امور اجرایی
دکتر کتایون خوشابی
روا‌ن‌پزشک کودک و نوجوان
دکتر حمیدرضا پوراعتماد
عصب روانشناس بالینی
موسس و مسئول مرکز اتیسم
فاطمه قاسمی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
ارزیاب
آرزو سادات پور
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
ارزیاب
مرضیه اصغری
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
ارزیاب
دکتر بهاره اسکندری
دکترای روانشناسی بالینی
ارزیاب سیستم خارج از تهران / خارج از کشور
تینا تعیشی
کاردرمانگر
رسول رحمتی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
ارزیاب
اسما طاعمی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
ارزیاب
سپیده شیشه فر
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی
ارزیاب
دکتر فاطمه آبادی
دکتری شناخت اجتماعی
درمانگر حوزه نظریه ذهن
دکتر بیتا شلانی
دکتری روانشناسی
درمانگر آموزش مدیریت رفتار والدین
سارا پزشکی
گفتاردرمانگر
زینب فهیمی
مدیر داخلی مرکز ۱
مسئول امور مالی
زهرا بیطرفان
مدیر داخلی مرکز ۲
عصر (۱۶ تا ۲۰)
مهسا پنجه علی
مدیر داخلی مرکز ۲