اعضای ثابت مرکز تهران اتیسم

بهاره اسکندری
دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی
مسئول فنی
شیوا همتی
هماهنگ کننده امور اجرایی
دکتر کتایون خوشابی
روا‌ن‌پزشک کودک و نوجوان
دکتر حمیدرضا پوراعتماد
عصب روانشناس بالینی
موسس و مسئول مرکز اتیسم
سارا عربی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گرایش خانواده درمانی
ارزیاب
اسما طاعمی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
ارزیاب
سپیده شیشه فر
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی
ارزیاب
سیما صنیعی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
ارزیاب
جانشین مسئول فنی
مهسا پنجه علی
مدیر داخلی مرکز ۲
تینا تعیشی
کاردرمانگر
مریم روح‌بخش
موسیقی درمانگر
سالومه پژمان
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
ارزیاب
دکتر عظمتی
متخصص تغذیه
مهدیس مقصودلو
ارزیاب پاره‌وقت
ارزیاب سیستم شهرستان
ریحانه رجبی مشهود
مدیر داخلی مرکز ۱
مسئول امور مالی