اعضای ثابت مرکز تهران اتیسم

سیما صنیعی
دانشجوی دکتری روانشناسی شناختی
مسئول فنی
شیوا همتی
هماهنگ کننده امور اجرایی
دکتر کتایون خوشابی
روا‌ن‌پزشک کودک و نوجوان
دکتر حمیدرضا پوراعتماد
عصب روانشناس بالینی
موسس و مسئول مرکز اتیسم
سارا عربی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گرایش خانواده درمانی
ارزیاب
اسما طاعمی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
ارزیاب
سپیده شیشه فر
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی
ارزیاب
دکتر بهاره اسکندری
دکترای روانشناسی بالینی
ارزیاب سیستم خارج از تهران / خارج از کشور
سارا پزشکی
گفتاردرمانگر
تینا تعیشی
کاردرمانگر
آرزو سادات پور
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
ارزیاب
سالومه پژمان
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
ارزیاب
دکتر عظمتی
متخصص تغذیه
ریحانه رجبی مشهود
مدیر داخلی مرکز ۱
مسئول امور مالی
مهسا پنجه علی
مدیر داخلی مرکز ۲