دوره موسیقی درمانی ویژه کودکان و نوجوانان دارای اتیسم

تهران اتیسم بر فراز قله دماوند

در جستجوی کلید (تجربه یکی از مادران مرکز تهران اتیسم)

برگزاری دوره آمادگی برای ورود به مدرسه

دوره آموزش تکنیسین رفتاری اتیسم

کارگاه آموزشی مقدماتی مادریار اتیسم – تیرماه ۱۴۰۱

برگزاری دوره آمادگی برای آزمون سنجش ورود به مدرسه