برگزاری دوره آمادگی برای ورود به مدرسه

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم

برگزاری دوره آمادگی برای آزمون سنجش ورود به مدرسه

تجربه یکی از مادران از روند آموزش و توانبخشی کودک خود

جوانه‌های امید بعد از فوت کردن شمع ناامیدی

لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم با خانم مریم اسدی – فرزندم را بهتر بشناسم