مجموعه کلاسهای نقاشی استاد کیومرث قورچیان ویژه رده های سنی مختلف اتیسم در مرکز تهران اتیسم

آکادمی آموزش‌های فنی و هنری افتتاح شد

راه‌های کاهش اضطراب در کودکان دارای اتیسم

۷۰ درصد خانواده و ۳۰ درصد درمانگر، تجربه مادر کیان

تغذیه و اتیسم