کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۲۵۰۸۳

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۱۴۶۰۷

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۲۷۸۸

اتیسم و واکسن

آیا اتیسم نیاز به اسکن مغزی دارد؟

چهار قانون برای آموزش و صحبت با کودکان دارای اتیسم

مشکلات خواب در اتیسم و راهکارهای آن