کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۶۵۱۳

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۹۶۸۹

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۸۴۸۲

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم – دوره اردیبهشت ۱۴۰۱

تحت هیچ شرایطی نباید ناامید شد (تجربه مادر پیمان)

آغاز ثبت نام دوره جدید (بهار) – دوره‌ گل بازی و تعامل اجتماعی

آغاز ثبت نام دوره جدید (بهار) – برگزاری دوره‌ تعاملات اجتماعی

پیام دکتر حمیدرضا پوراعتماد در روز جهانی اتیسم (۱۳ فروردین ۱۴۰۱)

تجربه یک مادر: در دریافت خدمات ABA دچار تردید نشوید