برای حضور در جلسات آنلاین خود با هریک از مربیان/درمانگران مرکز تهران اتیسم در زمان مقرر از طریق لینک مربی/درمانگر کودک خود وارد جلسه شوید.