کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۰۵۰۲

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۵۰۸۰

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۴۹۹۵

وب سایت قطب عصب روانشناسی شناختی

دوره گِل بازی و تعامل اجتماعی

سلسله گروه‌های تعاملات اجتماعی (دوره دوم)

دوره جامع درمانگر مربی اختلال طیف اتیسم