کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۲۰۳۸۳

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۱۱۹۲۱

آیا ممکن است من اتیسم داشته باشم؟

علائم هشدار دهنده اتیسم تا قبل از ۱ سالگی

مجموعه کلاسهای نقاشی استاد کیومرث قورچیان ویژه رده های سنی مختلف اتیسم در مرکز تهران اتیسم

آکادمی آموزش‌های فنی و هنری افتتاح شد

راه‌های کاهش اضطراب در کودکان دارای اتیسم

۷۰ درصد خانواده و ۳۰ درصد درمانگر، تجربه مادر کیان