کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۲۱۰۲۴

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۱۲۳۱۱

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۰۷۶۲

تفاوت‌های حسی و ویژگی‌های اتیستیک و ارتباط میان آن‌ها

نوروفیدبک تهران اتیسم

تاثیر نوروفیدبک در اتیسم

زنجیره آموزش استفاده از توالت برای کودکان دارای اتیسم

چند بازی ساده اما مفید برای کودکان دارای اتیسم

اتیسم و عکاسی

تقدیر و تشکر ازجناب آقای مندز آل کاظم

۴ نکته برای مدیریت کج‌خلقی در کودکان دارای اتیسم

کج خلقی و فروپاشی در اتیسم، تعریف و تفاوت‌ها