کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۲۴۲۰۳

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۱۴۱۴۹

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۲۳۱۰