دعوت به همکاری

طرح شادستان تهران

کارگاه تربیت مربی پیشرفته اتیسم

هفته بهزیستی

 بیست و یکمین دوره ی بازآموزی مربیان مرکز تهران اتیسم

برگزاری کلاس گروهی برای مادران کودکان دارای اتیسم