خدمات از راه دور

سامانه خدمات از راه دور برای رفاه حال خانواده‌های ساکن در شهرهای دیگر تهران که مشکل رفت و آمد به تهران دارند، راه اندازی شده است. به کمک متخصصین حاضر در مرکز اتیسم میزان پیشرفت کودک بصورت آنلاین سنجیده خواهد شد و همچنین خانواده‌ها می‌توانند فرم‌های گزارش پیشرفت را از همین طریق تکمیل نمایند.  ورود به سامانه…