اعضای ثابت مرکز اتیسم

بهاره اسکندری
دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی
مسئول فنی
شیوا همتی
هماهنگ کننده امور اجرایی
دکتر کتایون خوشابی
روا‌ن‌پزشک کودک و نوجوان
دکتر حمیدرضا پوراعتماد
عصب روانشناس بالینی
موسس و مسئول مرکز اتیسم
سارا عربی
ارزیاب
اسما طاعمی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
ارزیاب
سپیده شیشه فر
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی
ارزیاب
سیما صنیعی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
ارزیاب
جانشین مسئول فنی
ریحانه رجبی مشهود
مدیر داخلی مرکز ۱
مسئول امور مالی
مهسا پنجه علی
مدیر داخلی مرکز ۲
تینا تعیشی
کاردرمانگر
مریم روح‌بخش
موسیقی درمانگر
دکتر عظمتی
متخصص تغذیه
مهدیس مقصودلو
ارزیاب پاره‌وقت
ارزیاب سیستم شهرستان