اعضای ثابت مرکز اتیسم

بهاره اسکندری
دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی
مسئول فنی
شیوا همتی
هماهنگ کننده امور اجرایی
دکتر کتایون خوشابی
روا‌ن‌پزشک کودک و نوجوان
دکتر حمیدرضا پوراعتماد
عصب روانشناس بالینی
موسس و مسئول مرکز اتیسم
مریم روح‌بخش
موسیقی درمانگر
اسما طاعمی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
ارزیاب
سپیده شیشه فر
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی
ارزیاب
سیما صنیعی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
ارزیاب
جانشین مسئول فنی
مهسا پنجه علی
مدیر داخلی مرکز ۲
تینا تعیشی
کاردرمانگر
فریده کامران
گفتار درمانگر
محی‌الدین تیموری
گفتار درمانگر
پریسا بصیر
مسئول کلینیک بعدازظهر
فهیمه مقیسه
مسئول روابط عمومی
الهه محمدی
مسئول روابط عمومی
ریحانه رجبی مشهود
مدیر داخلی مرکز۱
مسئول امور مالی
دکتر عظمتی
متخصص تغذیه
مهدیس مقصودلو
ارزیاب پاره‌وقت
ارزیاب سیستم شهرستان