دومین کارگروه بررسی آئین نامه تاسیس مراکز اتیسم

دومین کارگروه بررسی آئین نامه تاسیس مراکز اتیسم با شرکت خانم ها دکتر صالحی ، دکتر رادفر، دکتر خوشابی،دکتر چیمه،دکتر امیری،دکتر منصوری و آقایان دکتر پوراعتماد و دکتر علاقبند راد در تاریخ بیست و چهارم مهر هزار و سیصد و نود و یک برگزار شد

 

 


 

دیدگاهتان را بنویسید