تشخیص زودهنگام اتیسم از طریق مشخصه های صوتی

در پژوهشی که توسط جناب آقای ابراهیمی مطلق تحت نظارت جناب آقای دکتر مرادی و جناب آقای دکتر پوراعتماد با همکاری مرکز ساماندهی و درمان اختلالات اتیستیک انجام گرفت یک الگوی تشخیصی برای احتلالت طیف اتیسم با استفاده از مشخصه های آوایی کودکان ساخته شد.

 

 


 

دیدگاهتان را بنویسید