برگزاری چهاردهمین جلسه بازآموزی مربیان مرکز

چهاردهمین دوره بازآموزی در دو بخش؛ مرکز و پارک قیطریه برگزار شد.

طرح جلسه چهاردهمین دوره بازآموزی- جمعه ۵/۲/۱۳۹۳

اهداف جلسه:

· آشنایی با تغییرات و معرفی رسمی افراد جدید (سمت و شرح وظایف)

· آموزش (در زمینه افزایش حرکت، افزایش شهود، بازی، خلاقیت، شادی- کنترل مشکلات رفتاری)

· افزایش تعلق و تعهد گروهی و لذت بردن

· مطرح شدن مسائل و دغدغه ها رودررو و جلوگیری از ایجاد و ترویج شایعات و بدگویی‌ها حتی تشکر

· افزایش آگاهی عمومی / تبلیغ

 

دیدگاهتان را بنویسید