پایگاه اطلاع رسانی اجتماعی در مورد اتیسم در شهر کتاب ابن سینا

جمعه ۲۲ اسفند ماه، پایگاه اطلاع رسانی اجتماعی در مورد اتیسم، در شهر کتاب ابن سینا دایر شد. این مراسم با حضور مربیان مرکز تهران اتیسم و به منظور آشنایی بیشتر مردم و افزایش آگاهی عمومی در مورد اتیسم برگزار شد.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید