تشخیص و درمان نارسایی توجه اشتراکی در کودکان مبتلا به اوتیسم

 

ارمغان،ش، پوراعتماد، ه. (۱۳۹۴) تشخیص و درمان نارسایی توجه اشتراکی در کودکان مبتلا به اوتیسم. نشر ارجمند.