شروع کلاس های گروهی “آموزش مهارت های زندگی از طریق بازی های نمایشی” برای کودکان ترخیص شده از مرکز

از روز یکشنبه مورخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۵ گروه نمایش برای کودکانی که نیازمند خدمات ABA نبودند و از مرکز ترخیص شده اند انجام خواهد شد (در بین این کودکان یکی از آنها هنوز از خدمات ABA بهره میبرد). این گروه زیر نظر سرکار خانم ثمین جوادزاده زاهدانی اجرا خواهد شد. در این دوره خودآگاهی و همدلی، مهارت های اجتماعی، تفکر خلاق و نقاد، حل مسئله و تصمیم گیری و مقابله با هیجانات منفی و استرس آموزش داده خواهد شد.

 


دیدگاهتان را بنویسید