به کارگیرِی ربات های انسان نما در ارتقای مهارت های اجتماعی و شناختی بیماران مبتلا به اتیسم درایران، ۱۳۹۵.

طاهری، ع.، مقداری، ع.، عالمی، م. و پوراعتماد، ح.ر. (۱۳۹۵). بکارگیری ربات­های انسان­نما در ارتقای مهارتهای اجتماعی و شناخی کودکان مبتلا به اتیسم در ایران. ۲۴مین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران، ۷-۹ اردیبهشت، یزد، ۶-۱.

 

دانلود – Download