تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر نشانه‌های اختلال طیف اوتیسم در نوجوانان: یک مطالعه نیمه تجربی، ۱۳۹۵

حمیدرضا پوراعتماد, جلیل فتح‌آبادی, سعید صادقی, بیتا شلانی

پژوهش در علوم توانبخشی

 

دانلود – Download