آموزش و توانبخشی از راه دور برای کودکان دارای اتیسم

لوییزا اقدسی محقق پروژه «اثربخشی مداخله خانواده‌محور غیرحضوری برنامه حرکتی اسپارک بر مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی در کودکان با عملکرد بالا» به خبرنگار مهر اظهار داشت: اتیسم یک اختلال عصبی- رشدی است که شروع اولین علائم آن قبل از ۳ سالگی است و کما بیش در همه کشورها گزارش شده است.

وی افزود: علیرغم شیوع رو به رشد اتیسم در دو دهه اخیر و مشکلات متعددی که خانواده‌های این کودکان در مسیر آموزش و توانبخشی با آن دست به گریبان هستند، پیشرفت قابل توجهی در بخش ارائه خدمات مداخله‌ای که مرتبط با والدین این کودکان و در راستای رفاه آنان باشد، صورت نگرفته است.

اقدسی با اشاره به هدف خود برای انجام این پروژه علمی- پژوهشی خاطرنشان کرد: هدف ما بررسی اثربخشی مداخلات از راه دور و مبتنی بر خانواده‌ بوده زیرا این رویه می‌تواند کمترین زمان و هزینه را برای خانواده های کودکان دارای اتیسم داشته باشد.

به گفته وی، خانواده های مقیم شهرهای دورافتاده متاسفانه از امکانات آموزشی و توانبخشی کافی برخوردار نیستند و خانواده های کلانشهرها با مشکل تردد مواجه اند؛ لذا تا جایی که گاهی برای گرفتن ۵۰-۴۰ دقیقه خدمات، کودک و همراهان آنها باید ساعتها در ترافیک بمانند.

وی ادامه داد: این مشکل با روح و فلسفه آموزش و همخوانی ندارد. لذا بجاست که روش آموزش و توانبخشی از راه دور بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

اقدسی با بیان اینکه دور بودن والدین کودکان مبتلا اتیسم از مراکز آموزشی و توانبخشی و کمبود مطالعات در زمینه آموزش مهارت‌های ادراکی و حرکتی از طریق والدین و همچنین هزینه‌هالی مالی، عاملی برای اجرای این پروژه بوده است، عنوان کرد: در ابتدا تعداد ۹ کودک مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا از مرکز تهران اتیسم(مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک ) و مرکز اتیسم فرزندان آفتاب و یک مرکز اتیسم در اصفهان انتخاب و سپس مهارت‌های ادراکی – حرکتی کودکان را با استفاده از آزمون‌های رشد حرکتی ارزیابی کردیم.

به گفته این محقق دانشگاه شهید بهشتی، توانبخشی مداخلات از راه دور در این پروژه که با تلفن و ارتباط والدین با محقق انجام شد، ۲۰ جلسه (هفته‌ای سه جلسه و هر جلسه ۴۵ دقیقه) به طول انجامید.

وی عنوان کرد: در این پروسه والدین در مدت زمان ۴۵ دقیقه کودکانشان را طی یک برنامه کششی و حرکتی به فعالیت وادار می‌کردند.

وی با تأکید بر اینکه این پروسه باعث ارتباط هر چه بیشتر والدین با کودکان می‌شود و هزینه‌های مالی را از روی دوش والدین برمی‌دارد اظهار داشت: از آنجابی که این پژوهش در قالب یک برنامه اجرایی بین والدین و کودکان مبتلا به طیف اتیسم انجام شد، منجر به افزایش دانش و اطلاعات والدین از روند درمانی کودک و افزایش اعتماد به نفس در والدین دارای کودک مبتلا به اتیسم می‌شود که این می تواند باعث مشارکت بهتر والدین در روند آموزش و توانبخشی شود.

این محقق خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن این یافته‌ها، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که مداخله خانواده‌محور غیرحضوری برنامه حرکتی اسپارک باعث بهبود مهارت‌های ادراکی – حرکتی در کودکان طیف اتیسم می‌شود.

وی تاکید کرد: البته این خط پژوهشی و خدماتی در ابتدای راه است و مطالعات بیشتری در این زمینه لازم است. ولی این مسیر تازه، به سهم خود باعث افزایش رفاه خانواده های کودکان دارای اتیسم و ارتقای سطح خدمات آموزشی و توانبخشی کشور خواهد شد.

 

منبع: خبرگزاری مهر