ربات‌های انسان‌نما برای ارتقای مهارت‌های اجتماعی و شناختی کودکان مبتلا به اتیسم

یکی از پژوهش‌های در حال انجام در کشور با همکاری دانشگاه‌های صنعتی شریف، شهید بهشتی و همچنین مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک، استفاده از دو ربات انسان‌نما با نام‌های نیما و مینا به عنوان دستیار درمانگر در ارتقای مهارت‌های اجتماعی و شناختی کودکان مبتلا به اتیسم است. جهت نیل به این مقصود، سناریوها و بازی‌های آموزشی-درمانی متنوعی طراحی گشته که در قالب بیش از ۱۰ جلسه مداخله بالینی بر روی کودکان پسر مبتلا به اتیسم پیاده‌سازی شده است. نتایج به دست آمده نشان از ارتقا و ماندگاری مهارت‌های اجتماعی و شناختی سطح بالای کودکان عملکرد بالا؛ و همچنین کاهش رفتارهای ناسازگارانه و شدت اتیسم در کودک با عملکرد پایین بوده است. امید است ماحصل این تلاشها، روند درمانی این بیماران را در کشور سریعتر و کاراتر نموده و هزینه‌های تحمیلی بر جامعه را کاهش دهد.

 

 

افراد

۱. علیرضا طاهری

۲. علی مقداری

۳. حمیدرضا پوراعتماد

۴. مینو عالمی