یک برنامه آموزش مهارت‌های اجتماعی برای نوجوانان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم جه مولفه‌هایی دارد، سعید صادقی و همکاران، دومین کنگره سراسری روان‌شناسی کودک و نوجوان، ۱۳۹۴.

یک برنامه آموزش مهارت های اجتماعی برای نوجوانان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم جه مولفه هایی دارد
سعید صادقی۱، حمیدرضا پوراعتماد۲، جلیل فتح آبادی۳

۱. دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی
۲. استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
۳. دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
فایل چکیده (PDF)

ارائه شده در دومین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان، ۱۳۹۴

دیدگاهتان را بنویسید