راهنمای آموزش مداخلات رفتاری به کودکان دارای اتیسم (روش ABA)

 

کاربکس،ک و کاربکس،ج. راهنمای آموزش مداخلات رفتاری به کودکان دارای اتیسم(روشABA). (1397). مترجمان: پوراعتماد، ح و بهزاد پور، س. انتشارات تمدن علمی.

 

کتاب راهنمای آموزش مداخلات رفتاری به کودکان دارای اتیسم (روش ABA) را علاوه بر کتاب فروشی‌ها می‌توانید از وب‌سایت‌های آنلاین فروش کتاب تهیه نمایید.  این کتاب در دو نسخه فیزیکی و الکترونیک قابل خریداری و مطالعه است.

خرید از فروشگاه شهر کتاب

خرید از فروشگاه کتابخون

خرید از فروشگاه جیحون

خرید نسخه الکترونیک و دانلود کتاب از فروشگاه طاقچه