برگزاری دومین دوره آموزش مهارت های اجتماعی پایه برای مهد

برگزاری دومین دوره آموزش مهارت های اجتماعی پایه برای مهد
با توجه به رضامندی خانواده های شرکت کننده در بخش اول “دورۀ مهارت های اجتماعی پایه برای مهد” و تقاضای آنها برای تداوم این دوره، بخش دوم، از تاریخ ۲۹دی تا۱۳اسفند به مدت ۱۲جلسه (هفته ای دو جلسه) برگزار میشود.
زمان جلسات ۱۷/۴۵ الی ۱۸/۴۵
محل برگزاری مرکز تهران اتیسم
برای اطلاعات بیشتر از ساعت ۱۶ الی ۲۰ با تلفن ۸۸۶۳۳۷۱۵ با خانم بصیر تماس حاصل فرمایید.