خانواده درمانی

سرکار خانم دکتر میرعبدالهی (از سیدنی، استرالیا) تا مدت کوتاهی در مرکز تهران اتیسم خدمات «خانواده درمانی» ارائه می دهند.
برای هماهنگی بیشتر با خانم بصیر (با شماره ۸۸۶۳۳۷۱۵ از ساعت ۱۶ الی ۲۰) تماس حاصل فرمایید.