اثربخشی مداخله تلفنی خانواده‌محور برنامه اسپارک بر تبحر حرکتی و شدت علائم اُتیسم کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم با عملکرد بالا: یک بررسی مقدماتی، ۱۳۹۷

اقدسی لوئیزا، پوراعتماد حمیدرضا، فتح آبادی جلیل، صادقی سعید. اثربخشی مداخله تلفنی خانواده‌محور برنامه اسپارک بر تبحر حرکتی و شدت علائم اُتیسم کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم با عملکرد بالا: یک بررسی مقدماتی. مجله علوم پزشکی رازی. ۱۳۹۷; ۲۵ (۱۱) :۶۱-۷۱

 

دانلود – Download