اتیسم در هفت آینه: هفت روایت والدین کودکان دارای اتیسم ار روند درمان موفق فرزندشان

 

پوراعتماد، حمیدرضا. (۱۳۹۸).اتیسم در هفت آینه: هفت روایت والدین کودکان دارای اتیسم ار روند درمان موفق فرزندشان. انتشارات تمدن علمی

 

این کتاب عصاره زندگی موفقیت‌آمیز هفت والد با کودک دارای اختلال اُتیسم – اختلال رشدی – عصبی – است. آن‌ها نه‌تنها بر مشکلات خود فائق آمدند و از این منظر درس‌های زیادی برای والدین، مربیان و درمانگران کودکان دارای اُتیسم دارند؛ بلکه فلسفه زیستن و هنر زیستن و هنر معنا دادن به شرایط دشوار زندگی را با لحنی خودمانی به همه می‌آموزند. در جای‌جای کتاب دیدگاه فلسفی (اصالت وجود و…) یا روان‌شناسی (ذهن‌آگاهی و…) با عرفان درآمیخته و در متن زندگی روزمره به کار گرفته شده است.