گفتگو با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد در برنامه صبحی دیگر

گفتگو با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد درباره اتیسم در برنامه صبحی دیگر.

این گفتگو را از دقیقه ۵۵ می‌توانید مشاهده کنید.