صحبت های پروفسور حمیدرضا پوراعتماد در رادیو سلامت

صحبت‌های پروفسور حمیدرضا پوراعتماد در برنامه دوباره مرور کن رادیو سلامت مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸

این برنامه را می‌توانید در وب‌سایت توان آموز دریافت کنید و بشنوید (لینک این برنامه در توان‌آموز)