گفتگو با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد در شبکه سلامت

گفتگو با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد و دکتر محمدرضا بیگدلی پیرامون اتیسم در شبکه سلامت.

در این برنامه دکتر پوراعتماد و دکتر بیگدلی پیرامون اتیسم و بحران کرونا صحبت و راهکارهایی را ارائه خواهند کرد.

این گفتگو را از دقیقه ۱۳ ویدئوی زیر می‌توانید مشاهده کنید.