زندگی بهتر برای مبتلایان به اختلالات اتیستیک

مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک به عنوان اولین مرکز ویژه خدمات درمانی و تحقیقاتی ویژه اتیسم در کشور بر آن است که موثرترین شیوه‌های درمانی را برای کودکان اتیستیک ارائه دهد.

ارزیابی تشخیصی اتیسم، درمان به روش ABA، مشاوره رفتار کاربردی ABA، درمان به روش PRT، آموزش مهارت‌های گروهی، برنامه جیره عاطفی، مدیریت رفتارهای اضافه و… بخشی از خدمات مرکز تهران اتیسم هستند. مجموعه خدمات مرکز تهران اتیسم را می‌توانید در این صفحه مشاهده کنید.